Novaregruppen tar in FAM som minoritetsägare

  • 20 december 2022
  • Nyhet
  • Pressmeddelande
Novare

FAM kommer i början av januari 2023 att förvärva 10% i Novaregruppens moderbolag. Samtliga befintliga delägare kvarstår som delägare och fortsätter att arbeta inom Novare.

”Novaregruppen har under de senaste 20 åren utvecklats till en ledande aktör inom humankapitalfrågor och vi ser att både Novaregruppen och dessa frågor även fortsättningsvis kommer att vara avgörande för att bolag ska kunna vidareutveckla sin konkurrensförmåga. Vi är därför glada över att som delägare kunna vara med och stötta Novare framgent”, säger Håkan Buskhe, VD FAM.

”Vi är stolta och glada över att FAM har valt att gå in som engagerad ägare i Novaregruppen. FAM kommer som en mycket professionell ägare bidra starkt till vår fortsatta utveckling. Vi ser verkligen fram emot att, tillsammans med FAM, fortsätta utveckla och växa Novaregruppen för att ytterst skapa ett än större mervärde för våra kunder”, säger Fredrik Hillelson, grundare och VD för Novarekoncernen.

Om Novaregruppen
Novare grundades 2001 av Fredrik Hillelson och Investor med syftet att erbjuda HR-stöd till Investors mindre portföljbolag. Idag är Novare en partnerägd företagsgrupp med olika bolag som erbjuder specialistkompetens inom området Human Capital. Novaregruppen beräknas omsätta 300 mkr under 2022 med en god lönsamhet. Mer om Novare: www.novare.se

Om FAM AB
FAM är ett privat ägarbolag som förvaltar sina tillgångar genom att vara en aktiv ägare med en långsiktig ägarhorisont. FAM ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna – via Wallenberg Investments AB. FAM:s största innehav är SKF, Stora Enso, Munters, IPCO, Kopparfors Skogar, The Grand Group, Höganäs, Nefab och Kivra. Genom värdetillväxt och utdelningar från innehaven bidrar FAM till Wallenbergstiftelsernas värdetillväxt och förmåga att ge anslag till forskning och utbildning. Mer om FAM: www.fam.se