Novare avser att bli delägare i finska Fairchild Executive Search

  • 6 februari 2024
  • Nyhet
Novare

Novaregruppen har ingått en avsiktsförklaring med Fairchild Executive Search i Finland om att förvärva 20 % av Fairchilds moderbolag under 2024. Ägandet syftar till att fördjupa det existerande samarbetet inom executive search och möjliggöra fortsatt affärsutveckling av Novares övriga verksamheter mot den finländska marknaden i samarbete med Fairchild.

Fairchild förblir självständigt och bibehåller den täta relationen till sina kunder, och stärks samtidigt av tillgång till de resurser och styrkor som Sveriges numera ledande humankapital-hus, Novare, har att erbjuda.

Samarbetet fördjupas i en tid då Sverige och Finland samverkar allt mer, delvis som en följd av världsläget. Tillsammans blir Novare och Fairchild en ledande aktör på den nordiska marknaden, och kommer att kunna tillhandahålla ett bredare erbjudande till nordiska kunder. Båda bolagen ingår sedan tidigare i det globala nätverket AltoPartners, med verksamhet i närmare 40 länder.

– Vi är mycket nöjda över att kunna fördjupa samarbetet med Fairchild. Deras resa i Finland har varit imponerande och vi har sedan länge delat kompetens, kunder och en syn på nordiskt ledarskap. Vi ser fram emot en gemensam resa framöver, säger Fredrik Hillelson, grundare och VD för Novaregruppen.

I samband med förvärvet går Fairchilds huvudägare, Johan Stierncreutz, in som minoritetsägare i Novaregruppen.

– Novare besitter en otrolig kompetens och fantastiska nätverk inom det svenska och nordiska näringslivet. Fairchild har under de senaste åren utvecklats till en ledande aktör i Finland med stark nordisk förankring. Nu tar vi nästa steg i vår utveckling tillsammans med Novare, säger Johan Stierncreutz, VD och majoritetsägare av Fairchild.

Kontakt
Novare: Fredrik Hillelson, fredrik.hillelson@novare.se, 073 520 00 62
Fairchild: Johan Stierncreutz, johan.stierncreutz@fairchild.fi, +358 40 589 3006

Om Novaregruppen
Novare grundades 2001 av Fredrik Hillelson och Investor med syftet att erbjuda HR-stöd till Investors mindre portföljbolag. Idag är Novare en partnerägd företagsgrupp med olika bolag som erbjuder specialistkompetens inom området Human Capital. Novaregruppen omsatte ca 300 mkr under 2023 med en god lönsamhet. Mer om Novare: www.novare.se

Om Fairchild Executive Search
Fairchild grundades 1999 och erbjuder ett brett utbud av experttjänster för rekrytering av företagsledning samt olika ledarskapstjänster för ett flertal branscher och funktioner. Fairchilds expertis omfattar Executive Search, Board Services, Executive Assessment och Leadership Audit. Mer om Fairchild: www.fairchild.fi