Mikael Anjou till Nordic Climate Group

  • 25 april 2023
  • Nyhet
  • Rekrytering
Novare Executive Search

Mikael Anjou har rekryterats till Sverigechef Stockholm/Syd för Nordic Climate Group. Rekryteringen av Mikael Anjou är ett led i att kunna fortsätta tillväxten samt att ge ytterligare stöd till bolagen i gruppen. Mikael Anjou har en lång bakgrund från bygg- och fastighetssektorn, bl. a. som vice koncernchef för Stockholms stads största privata bostadsbolag Einar Mattsson, samt från industriell service där han ansvarade för Europaverksamheten utanför Skandinavien hos telekominstallatören Relacom. Därtill har han verkat som konsult på McKinsey & Co, och under senare år också som konsult i egen regi inom byggbranschen.

“Jag ser oerhört mycket fram emot att arbeta tillsammans med de övriga inom Nordic Climate Group. Ökad energieffektivitet kan inte underskattas för att vi ska klara klimatomställningen, och här är NCGs arbete av oerhörd betydelse. Det känns väldigt spännande att bidra i detta, säger Mikael Anjou”

“Vi är glada för att Mikael Anjou kommer till Nordic Climate Group, säger Fredrik Gren, koncernchef Nordic Climate Group, inte minst beroende på att han har en bred och djup kunskap om service- och entreprenadbranscherna både ur ett leverantörs- och kundperspektiv.”

Mikael Anjou tillträder sin tjänst den 2 maj 2023.

Till pressmeddelandet >>

Om Nordic Climate Group
Nordic Climate Group är en ledande aktör inom kyl-, värme – och energieffektiva installationer med målbilden att vara en självklar förebild inom hållbara klimatlösningar. Koncernen bildades 2021 och består av 65 lokala etableringar och har drygt 1000 anställda. Nordic Climate Group ägs av en bred grupp entreprenörer och medarbetare tillsammans med Altor Fund V.

Foto: Nordic Climate Group