Karin Karlström ny vd för Polhem Infra

  • 10 maj 2022
  • Rekrytering
Novare Executive Search

Styrelsen för Polhem Infra har utsett Karin Karlström till ordinarie VD för bolaget. Karin har varit tillförordnad VD sedan november 2021 och arbetade innan dess brett som oberoende konsult i kombination med ett antal styrelseuppdrag. Karin har en gedigen erfarenhet från transaktioner och investeringar inom framför allt tech- och telekomsektorn.

Karin Karlström tillträder rollen som VD den 4 maj.

Johan Skoglund, styrelseordförande Polhem Infra, kommenterar:
”Polhem Infra har ett tydligt fokus på samhällsviktiga investeringar inom infrastruktur. Karin Karlström har en lång och gedigen erfarenhet och är väl kvalificerad att leda och utveckla Polhem Infras verksamhet vidare. Hon har goda kunskaper om verksamheten och organisationen samt en djup förståelse för sektorn. Med Karin får vi en ledare som kan ge ett starkt bidrag till att realisera våra uppsatta mål, och jag ser mycket fram emot att få fortsätta jobba tillsammans med henne.”

Karin Karlström, tillträdande vd Polhem Infra, kommenterar:
”Polhem Infra har en viktig roll i samhällets omställning och har på ett fåtal år genomfört flera långsiktiga investeringar som bidrar till ett mer hållbart samhälle och god avkastning till pensionssystemet. Jag är stolt och glad över uppdraget att leda Polhem Infra och ser fram emot att tillsammans med mina kollegor kunna bidra till fortsatt värdeskapande i min nya roll.”

Läs mer här >>