Jonas Thulin till AP3

  • 6 oktober 2023
  • Rekrytering
Novare Executive Search

Tredje AP-fonden (AP3) har utsett Jonas Thulin till ny Kapitalförvaltningschef. Jonas är idag chef för kapitalförvaltningen på Erik Penser Bank och tillträder tjänsten på AP3 senast den 4 januari 2024.

Jonas har sin bakgrund i Nordea, där han bland annat varit Head of Asset Allocation, Head of Global Alpha Strategy samt Head of Strategy and Research. Han har även arbetat i flera kapitalmarknader globalt, såväl i London som New York. Jonas har också verkat som lärare och handledare i nationalekonomi vid Stockholms universitet samt australiensiska University of Queensland.

– Jonas Thulin brinner för kapitalförvaltning och de finansiella marknaderna, har jobbat brett med olika tillgångsslag och har djup kunskap inom hållbarhet. Jonas kommer in som en god och kommunikativ ledare med utmärkta förutsättningar att utveckla kapitalförvaltningen vidare, säger Staffan Hansén, VD AP3.

– Jag ser fram emot att tillsammans med organisationen fortsätta att bedriva en kapitalförvaltning i världsklass. AP3s viktiga uppdrag för det allmänna pensionssystemet är särskilt spännande och jag ser fram emot att tillsammans med kollegorna med deras djupa kompetens och kunnande fortsätta utveckla och förädla förvaltningen, säger Jonas Thulin.

Till pressmeddelandet >>

Om Tredje AP-fonden
Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning genom föredömlig förvaltning. Per den 30 juni 2023 förvaltade fonden 491,5 miljarder kronor och avkastningen uppgick till 5,5 procent efter kostnader. Den senaste 5-årsperioden redovisar AP3 en avkastning om 8,1 procent och för 10-årsperioden redovisar AP3 en avkastning om 9,3 procent i genomsnitt per år. Läs mer om Tredje AP-fonden på www.ap3.se