GigAssembly ger tips till dig som är konsult

  • 21 april 2022
  • Rekrytering
Interim and Recruitment

GigAssembly tipsar om hur du som konsult kan strukturera ditt erbjudande samt hitta en rimlig nivå för att ta betalt.

Som konsult kan det vara svårt att veta hur man ska prissätta sina tjänster. Många faktorer spelar in och det finns inget enkelt svar. Däremot finns det en rad verktyg som man kan använda sig av för att komma fram till vad som är en rimlig nivå. Här listar vi några tips som kan hjälpa dig att underbygga din prissättning.

Gör en kostnadskalkyl

Börja med att se över dina kostnader för att se hur mycket du får behålla själv efter att skatt och alla inbetalningar är gjorda. När du sätter ditt pris är det inte enbart avdrag för skatt och sociala avgifter som du ska ta höjd för, du behöver även se över försäkringskostnader, pensionssparande, kostnad för revisor, eventuella materialkostnader, kontorshyra, samt utbildningskostnader för kompetensutveckling. Även om vissa kostnader är engångskostnader är det viktigt att tänka långsiktigt och göra en preliminär årsbudget för hur mycket du behöver fakturera för att täcka kostnader samt generera vinst. Det finns en rad online verktyg som du kan använda för att göra olika uträkningar. Exempelvis har många egenanställningsföretag som Frilans Finans och Workamo digitala verktyg som visar hur mycket du får behålla efter att skatt och sociala avgifter dragits av. För att se hur din prissättning motsvarar en lön om du skulle vara anställd kan du använda en kalkylator som Verksamt.se har tagit fram.

Analysera dina konkurrenter och kunder

Gör sedan en gedigen analys innan du sätter ditt pris. Vilken prisnivå har konkurrenterna lagt sig på? Du behöver nödvändigtvis inte hålla dig inom samma prisramverk, men om du väljer att gå ut med ett högre pris är det viktigt att du är väl förberedd att argumentera för varför just dina tjänster är värda mer. Kanske har du en unik specialistkompetens, längre erfarenhet än konkurrenterna, eller starka omdömen och referenskunder att hänvisa till? Samtidigt bör du göra en analys kring marknaden och hur mycket dina kunder kan tänkas betala för dina tjänster. Vad är värdet av dina tjänster för företaget och hur efterfrågad är din kompetens? Detta kan variera över tid, men precis som allt annat på marknaden så styrs pris efter tillgång och efterfrågan.

Var kreativ istället för att dumpa priset

Som ny konsult kan det vara lockande att erbjuda rabatterade priser för att bygga sin kundportfölj. Men var försiktig, det är lätt att fastna på en låg ersättningsnivå som är svår att ta sig ur. Har man angett ett pris till en kund är det svårt att höja det vid ett senare tillfälle. Istället för att erbjuda ett rabatterat timpris kan du fundera kring om du paketera ditt erbjudande i ett annat format, som dels ger uppdragsgivaren alternativ att själv välja mellan, och som inte låser in dig i ett fast timpris.

Ett exempel skulle kunna vara att du erbjuder två alternativ, ett lite högre timpris då kunden enbart anlitar dig vid behov, utan något åtagande. Det andra alternativet är att du erbjuder ett lägre timpris i utbyte mot att kunden skriver avtal för en längre period vilket ger volym i längden. Fundera kring hur båda alternativen kan vara fördelaktiga både för dig och kunden utifrån olika perspektiv.

Ett annat exempel är att du paketerar ett fast pris för ett projekt, utan att gå in på detaljer kring vilket timpris du räknat på. Skulle de sedan fortsätta arbeta för kunden i ett nytt uppdrag blir det lättare att sätta ditt pris eftersom du då vet vilka uppgifter som tar lång respektive kort tid att utföra, samt vilket värde du tillför kunden.

Investera tid i att skapa en tydlig offert

Den kan vara svårt att estimera tid för nya kunder och projekt, och en utav de största utmaningarna är att inte hamna i en situation där man arbetar dubbelt så mycket som man estimerat och därmed halverar sitt timpris. Det är därför extra viktigt att man redan i sin offert gör det tydligt både för sig själv och för kunden kring vad som ingår och inte ingår i din prissättning. En välskriven offert minskar risken för missförstånd kring vad som ska levereras eftersom det redan från början finns en tydlig gränsdragning. Det gör det även enkelt för dig att ta mer betalt om ett projekt växer till att bli mer komplicerat och omfattande än vad som angavs i uppdragsbeskrivningen. Din offert är också viktig för att skapa tydlighet kring vad som gäller vid sen eller utebliven betalning.

Klicka här för att hämta en guide för hur du kan strukturera din offert, samt vad du bör tänka på när du formulerar ditt erbjudande.