Fredrik Hillelson med i Oxy Talks

  • 24 mars 2022
  • Nyhet
  • Panelsamtal
Novare

Fredrik Hillelson, Novares VD och grundare, deltog tidigare i Oxy Talks tillsammans med Ann-Sofie Forsmark, grundare av Oxy Group och Tommie Cau från Cau & Co. De delar sina nutids- och framtidsspaningar om dagens och framtidens arbetsliv och i samtalet diskuterar de frågor som:

– Vilka vill vi vara som organisation och vad ska vi samlas kring?
– Vad är nyckeln i dagens och framtidens ledarskap?
– Medarbetarna – vad efterfrågar och behöver de?
– Och vad ska vi egentligen ha våra kontor till..?