Fredrik Hillelson med i Entreprenörskapsforum: Swedish Philanthropy Summit

  • 5 oktober 2022
  • Nyhet
Novare

Novares VD och grundare, Fredrik Hillelson, medverkade i Entreprenörskapsforums årliga konferens Swedish Philanthropy Summit. Temat var civilsamhällets roll och beredskap under och efter en nationell kris. Vad kan och bör vi förvänta oss av civila aktörer och hur stärker vi samverkan mellan civilsamhället och kommuner, regioner och myndigheter med ansvar för samhällsskydd och beredskap?

Fredrik Hillelson var inbjuden för att berätta om Beredskapslyftets arbete.

Se konferensen i sin helhet här >>