Fredrik Hillelson med i debattpanel hos Alecta

  • 22 april 2022
  • Nyhet
  • Panelsamtal
Novare Executive Search

Novares VD och grundare, Fredrik Hillelson, medverkade i en debattpanel hos Alecta tillsammans med Viveka Hirdman-Ryrberg, Elisabeth Sterner, PM Nilsson och Johan Kerstell.

Mångfald vs meritokrati – måste debatten vara så polariserad?

Debatten om mål och medel för att skapa mångfald i styrelser och företagsledningar har varit hård och polariserad det senaste året. Är verkligen målet om ökad mångfald så kontroversiellt? Eller handlar det främst om skillnader i synen på hur mångfaldsarbete bör bedrivas?

Vägvalen i mångfaldsfrågan ser väldigt olika ut mellan olika aktörer. Perspektivet under debatten är främst från ägarna på börsen, men i panelen finns också representanter som arbetar mer operativt med frågorna.

Titta på debatten här >>