Fredrik Hillelson intervjuad i Resumé

  • 28 januari 2022
  • Intervju
Novare Executive Search

Resumé har en pågående artikelserie, i den uppmärksammar de psykisk ohälsa inom reklam- och kommunikationsbranschen och hur branschen hanterar stress, prestige, och mental hälsa.

Fredrik Hillelson, VD och grundare av Novare, har blivit intervjuad om arbetsledarens viktiga roll för arbetsmiljön.

Hur många chefer som du pratar med har utbildning inom ledarskap?
– De flesta, men bara för det betyder det inte att man är en bra chef. Det handlar mycket mer om att vara medveten om sina styrkor och tillkortakommanden, säger han.

Fredrik Hillelson har över trettio års erfarenhet av ledarskap och han tror att trenden trots allt är positiv. Yngre personer, säger han, är ofta intresserade av människorna de leder. Och det är viktigt.

– Vi äldre fokuserar nog mer på business. I framtiden tror jag att man som vd kommer börja ha en COO, en operativ chef, och man kommer i större utsträckning dela på ledarskapet.”

Läs artiklen här >>