FAM dubblerar sitt ägande i Novare till 20%

  • 16 januari 2024
  • Nyhet
Novare

FAM utökar sitt ägande i Novaregruppen genom att förvärva ytterligare 10 % av aktierna. Samtliga befintliga delägare kvarstår och fortsätter att arbeta inom Novare. I början av 2023 gick FAM in som delägare i Novaregruppen med en ägarandel på 10 %.

”Novaregruppen har under de senaste 20 åren utvecklats till en ledande aktör inom humankapitalfrågor och vi ser att dessa frågor även fortsättningsvis kommer att vara avgörande för att bolag ska kunna vidareutveckla sin konkurrensförmåga. Vi har som ägare under 2023 sett Novaregruppen utvecklas på ett positivt sätt i en tuff marknad och är därför glada över att öka vårt ägande i bolaget och även framgent kunna vara med och stötta Novare”, säger Håkan Buskhe, VD FAM.

”Vi är stolta och glada över att FAM har valt att utöka sitt ägande i Novaregruppen. Vi har under det gångna året haft ett mycket gott ägarsamarbete, och vi ser verkligen fram emot att, tillsammans med FAM, fortsätta utveckla och växa Novaregruppen för att ytterst skapa ett än större mervärde för våra stakeholders och kunder”, säger Fredrik Hillelson, grundare och VD för Novarekoncernen.

Kontakt
Novare: Fredrik Hillelson, fredrik.hillelson@novare.se, 073 520 00 62
FAM AB: Laura Bergtoft, laura.bergtoft@fam.se, 073 515 22 61

Om Novaregruppen
Novare grundades 2001 av Fredrik Hillelson och Investor med syftet att erbjuda HR-stöd till Investors mindre portföljbolag. Idag är Novare en partnerägd företagsgrupp med olika bolag som erbjuder specialistkompetens inom området Human Capital. Novaregruppen omsatte ca 300 mkr under 2023 med en god lönsamhet. Mer om Novare: www.novare.se

Om FAM AB
FAM är ett privat ägarbolag som förvaltar sina tillgångar genom att vara en aktiv ägare med en långsiktig ägarhorisont. FAM ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna – via Wallenberg Investments AB. FAM:s största innehav är SKF, Stora Enso, Munters, IPCO, Kopparfors Skogar, The Grand Group, Höganäs, Nefab och Kivra. Genom värdetillväxt och utdelningar från innehaven bidrar FAM till Wallenbergstiftelsernas värdetillväxt och förmåga att ge anslag till forskning och utbildning. Mer om FAM: www.fam.se

Till pressmeddelandet >>