Erika Andersson med i VD-tidningen

  • 26 augusti 2022
  • Nyhet
Novare

Novare Pay Consulting har under ett flertal år följt löne- och karriärutvecklingen på den svenska arbetsmarknaden och publicerar nu en rapport om föräldraersättning.

”– Vi ser att det finns grund för att utmana dagens struktur för föräldraersättning om vi vill ha en ökad mångfald av kvinnor och män som gör karriär, kommenterar Erika Andersson, vd Novare Pay Consulting.

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är små i början av karriären. Det verkliga lönegapet uppstår när män och kvinnor blir föräldrar och kvarstår sedan livet ut. Kvinnors livslön (sammanlagda bruttolön, pension och annan förvärvsinkomst) är 22 procent lägre än männens vilket motsvarar 5,4 miljoner kronor enligt den senaste statistiken från SCB.

– Vad som sker vid barnafödsel och föräldraledighet verkar vara avgörande för karriär och framtida löneutveckling. Jag är förvånad över att det inte debatteras och forskas mer kring det med tanke på att det verkar finnas en allmän uppfattning om att det behövs fler kvinnor på ledande positioner, säger Erika Andersson.”

Läs hela artikeln här >>