Ellen spanar

  • 15 juli 2022
  • Ellen spanar
Novare

I Ellen spanar sammanfattar Ellen Bergstedt de senaste nyheterna och trenderna inom HR-området.

 

Kontorsarbetet är tillbaka….

Att jobba hemifrån är idag ett väl diskuterat ämne och hybridmodellen är på många arbetsplatser i full testning. Frågan många ställer sig är: vill folk återvända till kontoret? Googles tidigare HR-chef Laszlo Bock tror det, men fruktar att de som arbetar hemifrån kan hamna i underläge när det kommer till visibilitet i organisationen, löneutveckling och befordran. Dessutom visar forskning från Nature att videomöten, i motsats till personliga möten, kan minska kreativt samarbete, idéskapande och gruppinnovation.

…men hybridarbetet är här för att stanna.

Å andra sidan rapporterar LinkedIn att efterfrågan av distansjobb är rekordhög. Av de annonser som låg ute på Linkedin under våren 2022 representerade distansjobb 20 % av alla jobb men fick över 50 % av alla ansökningar. Dessutom visar forskning från King’s College London att 6 av 10 i London fortfarande arbetar på distans och att 3 av 5 skulle reagera negativt av att tvingas spendera mer tid på kontoret. McKinsey lyfter att hybridarbete är här för att stanna och att det kan främja mångfald, jämlikhet och inkludering. Detta främst på grund av en positiv effekt på work-life balance och välmående. För att lyckas med hybridmodellen, belyser de vikten av att bygga relationer, lära av varandra och ha roligt tillsammans i organisationen. Work from home eller work on-site lär vara en fråga som fortsatt diskuteras framöver.

HR-chefen är den nya VD:n

Leena Nair – tidigare Chief Human Resource Officer (CHRO) för Unilever – utnämndes i slutet av 2021 till CEO för Chanel. Steget från CHRO till CEO är idag relativt ovanligt. Redan 2014 skrev Harvard Business Review om varför CHROs är utmärkta CEOs. I jämförelse med resten av c-suite har de nämligen den ledarskapsstil, det tankesätt och den emotionella kompetens som är mest lik en CEO. Under pandemin demonstrerade HR-ledaren sin betydelse när social kompetens och emotionell intelligens blev väsentligt för ledare att besitta. I en värld som blir allt mer VUCA (volatile, uncertain, complex, ambiguous) kan CHROn bli det naturliga valet för att axla rollen som CEO.

Ny roll i toppen

Det har skett en markant ökning av olika typer av projekt och förändringsarbeten i organisationer vilket har skapat behovet av en ny roll i toppskiktet: chefsprojektledaren – Chief Project Officer (CPO). Denne har ansvaret att konsolidera olika projekt, implementera lösningar, säkerställa nödvändig (projektledar)kompetens, samt främja samarbete och en företagskultur som sträcker sig över silos. Här kan du läsa om ytterligare roller som växer fram.

 

– Ellen Bergstedt