DN om jobbsatsning på Swedavia

  • 22 juni 2022
  • Nyhet
Novare

Dagens nyheter skriver om Iryna Petruk, Tetiana Taraneko och Kateryna Tarab som flytt från Ukraina till Sverige. Beredskapslyftet är medgrundare till Ukrainian Professional Support Center, ett jobbcenter för att möjliggöra för fler ukrainare att snabbt komma i sysselsättning. Nu har Iryna, Tetiana och Kateryna blivit anställda som flygplatsvärdar på Swedavia.

”För Swedavia, som under sommarmånaderna är i stort behov av personal för att möta den nästan explosionsartande ökningen av resande, blev kontakten med Ukrainian Professional Support Center och rekryteringsfirman Novare en lyckträff. Av 55 sökande presenterades 15 kandidater för Swedavia – 12 av dem anställdes, i första hand till slutet av augusti.”

”Det är första gången Swedavia ger avkall på kravet att de man anställer ska kunna prata svenska. Det har fungerat utmärkt, de resenärer som behövt hjälp på svenska har slussats till någon av de andra flygplatsvärdarna.

– Grundkravet på ukrainarna var att de skulle kunna mycket god engelska. Faktum är att vi på köpet fått ukrainska, polska och ryska. En av dem talar också hindi och urdu, vilket också är ett stort plus på en internationell flygplats, säger Andreas Binz.”

Läs hela artikeln här >>