Beredskapslyftet öppnar ett temporärt ukrainskt kulturcenter i Stockholm med stöd av Stockholms stad

  • 26 oktober 2022
  • Nyhet
  • Pressmeddelande
Novare

Den ideella föreningen Beredskapslyftet har sökt och fått beviljat stöd av Stockholms stad för att öppna ett ukrainskt kulturcenter i Stockholm under ett år. Syftet med kulturcentret är att ge ukrainare som kommit till Sverige en plats att mötas och fortsätta ta del av den ukrainska kulturen.

Det är runt 40 000 ukrainare som har flytt till Sverige och drygt 13 000 av dessa uppskattas befinna sig i stockholmsområdet. Det finns en önskan från ukrainska familjer i området att ha en mötesplats där de kan ta del av den ukrainska kulturen. Kulturcentret riktar sig till både vuxna och barn, och kommer bland annat erbjuda kvällsaktiviteter för barn i skolålder. Dessa aktiviteter kommer hållas på Tekniska museet fem dagar i veckan.

Kulturcentret kommer ha sin bas i centrala Stockholm och aktiviteterna kommer drivas i samarbete med andra kulturinstanser såsom Stadsteatern, Operan, Dramaten, Kulturhuset, Nordiska museet, Svenska filminstitutet, Tekniska Museet med mera. Detta för att möjliggöra fler mötesplatser för ukrainare att utöva sin kultur på och dela den med intresserade svenskar.

Olesia Gordiyenko är projektledare för kulturcentret. Hon jobbade tidigare som marknadsansvarig för Ukrainas största filmfestival, och kom själv från Ukraina i våras:
– The center will make it possible for families to stay connected to Ukraine and the culture, and it is also an opportunity for us to share our culture. The team that will work with the center have good connections with the Ukrainian culture and art community.

Ukrainas ambassadör i Sverige, Andrii Plachotniuk:
– We are grateful to The City of Stockholm and Beredskapslyftet for opening the Ukrainian cultural center in Stockholm. We have previously seen great examples of civil society and public actors working together supporting Ukrainian families that fled from war to Sweden, such as Ukrainian Children Activity Center, Ukrainian Professional Support Center, and many other projects. Now we look forward to another one, that will not just provide even more help to Ukrainians in Stockholm but also create opportunities for Stockholmers to know more about Ukrainian culture.

Fredrik Hillelson är medgrundare av Beredskapslyftet:
– Vi väldigt glada över att ha fått beviljat stöd för att öppna ett ukrainskt kulturcenter. Det kommer möjliggöra för ukrainare att kunna fortsätta vara kulturellt aktiva. Hela projektets ambition är att främja kultur och kulturutövande, dessutom är det en utmärkt väg till integration genom utbyte av kulturer.

Till pressmeddelandet >>