Att ha en bra chef blir allt mindre viktigt

  • 14 januari 2022
  • Nyhet
Novare

Allt färre uppger att en bra chef är den viktigaste faktorn under en rekryteringsprocess. Det visar en årlig undersökning som rekryteringskoncernen Novare gjort bland sina över sextio rekryterare. Istället har möjligheten att arbeta hemifrån seglat upp som en av de viktigaste faktorerna bland kandidater.

En bra chef har blivit allt mindre viktigt för kandidaten i en rekryteringsprocess. För tre år sedan var det drygt 45 procent av rekryterarna som upplevde att det var en viktig fråga bland kandidaterna, idag är siffran nere på bara 30 procent. 

– Det är anmärkningsvärt. Det kan ha att göra med att ledarskapet generellt blivit bättre i näringslivet och därmed ses som en hygienfaktor. Det kan också ha att göra med det ökade självledarskapet, idag förväntar sig kandidater att en chef snarare ska peka ut riktningen och sedan låta medarbetaren ta över, säger Fredrik Hillelson, VD och grundare för Novare.

En annan tydlig trend bland kandidaterna inför 2022 är att möjligheten att arbeta hemifrån är starkt efterfrågad. 

– Det innebär att arbetsgivare måste göra kontoret till en plats som är värd resan, säger Fredrik Hillelson.

I undersökningen har rekryterarna också fått frågan om vilka som är arbetsgivarnas mest eftertraktade egenskaper hos kandidaterna. Driv och energi har varit mest efterfrågat under de senaste två åren, och de värderas dessutom allt högre av rekryterare inför 2022. 

Fler uppger också att de under 2022 kommer rekrytera inom hållbarhetsområdet, jämfört med såväl under 2020 som 2021. Samtidigt minskar fokuset på att rekrytera inom digitalisering.

– Det är intressant att notera hur fokus på digitalisering minskar medan det ökar kring hållbarhet, det tror jag är ett uttryck över att digitalisering nu är en integrerad del i affären och inte en separat funktion. När det gäller hållbarhet får vi hoppas att den kommer gå samma väg, silotänket är aldrig till godo tycker jag, säger Fredrik Hillelson.

Utfallet för pandemiåret 2021 stack dock ut i och med att intresset för hållbarhet sjönk, samtidigt som allt större fokus lades på att säkra försäljningen.

– Detta skulle kunna tolkas som att frågan prioriteras i en högkonjunktur, men inte annars, vilket vore väldigt olyckligt, påpekar Fredrik Hillelson. 

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd via webbenkät under december 2021. I undersökningen har sextiofem rekryterare deltagit från samtliga av Novares sex rekryteringsbolag.