Anna Malmström intervjuad i Chefstidningen

  • 5 september 2023
  • Intervju
  • Nyhet
Novare Executive Search

Anna Malmström, Partner & Senior Consultant på Novare Executive Search, har blivit intervjuad i Chefstidningen. I intervjun berättar Anna om den stora efterfrågan på hållbarhetschefer och hur rollen kommer att förändras, och bli ännu viktigare.

Att efterfrågan på hållbarhetschefer är stor just nu handlar om de omfattande regelverk som växer fram på myndighets-, EU- och FN-nivå i och med klimatkrisen. Ofta är det just hållbarhetschefen som har ansvar för att regler följs och rapporter skickas in.

”Jag skulle säga att det vi ser nu är den första omgången av hållbarhetschefer. Rollen kommer att förändras, och bli ännu viktigare. För frågorna om hållbarhet har i och för sig börjat landa i ledningsgrupper och styrelser, men snart måste de finnas överallt, i alla led, i allt du producerar och allt du gör. Kunder och investerare kommer att kräva det, affären kommer att handla om det.” säger Anna Malmström.

Läs intervjun i sin helhet här >>