Andreas Lökken till Novare Executive Search

  • 4 februari 2022
  • Intervju
Novare Executive Search

Hej och välkommen till Novare, vad ska du arbeta med här?
– Jag ska ansvara för Novares erbjudande gällande ledarutvärdering. Kombinationen av en stark position gällande rekrytering och executive search och ett gediget erbjudande gällande arbetspsykologisk utvärdering av nyckelpersoner är något som många kunder efterfrågar.

Varför valde du att komma till just Novare?
– Kunderna, kollegorna, och kulturen passar mig och mina värderingar. Novare kombinerar affärsmässighet och professionalism med en stark ansvarskänsla, inte bara för kvaliteten i det man erbjuder, utan också för hur vi kan bidra till ett humant samhälle. Jag tycker det är jättefint och hoppas kunna bidra.

Vad har du gjort innan?
– Jag har under större delen av min karriär jobbat med kartläggning av hur människor, baserat på hur vi är som personer, tar oss an våra yrkesroller. Först som psykolog i försvaret, sen på ett konsultföretag i Köpenhamn. De senaste nio åren har jag jobbat på Alumni som är i samma bransch som Novare. Jag har haft lyckan att få jobba med jätteduktiga kollegor under alla år. Jag har också extraknäckt som universitetslärare ända sedan millennieskiftet.

Vad har du för trendspaning framåt inom ditt område?
– För ledare är digitalisering och automatisering av urvalsprocesser en uppenbar trend, men parallellt finns också ett ökande intresse av genuin personkännedom och ömsesidighet även i yrkeslivet. Vi människor är ju fundamentalt beroende av djupare relationer för att utvecklas, inte minst som ledare. Både vi konsulter och våra uppdragsgivare har mycket att vinna på att kombinera digitaliseringens alla möjligheter med insikten om alla människors grundläggande behov av att bli sedda som de vi är – eller vill vara.