Andreas Lökken intervjuad i Chefstidningen

  • 12 december 2022
  • Nyhet
Novare

Andreas Lökken, Head of Executive Assessment & Senior Consultant på Novare Executive Search, har blivit intervjuad i Chefstidningen och reder bland annat ut om det stämmer att den som pratar mest också får mest att säga till om.

Bättre chef om man pratar mycket?
En som inte är förvånad över resultatet är Andreas Lökken, psykolog och ekonom, och ansvarig för ledarutvärderingar på Novare. Den som babblar ger sken av att veta vad den sysslar med, konstaterar han.

– Förutsättningen för att en grupp ska kunna arbeta ihop är att de faktiskt pratar med varandra. Något som är värre än en person som pratar för mycket är en som inte säger något alls, för då blir det inget gjort. Det man kan sluta sig till av den här studien är att socialiteten är så pass avgörande för samarbete, att den omedelbart ger payoff.

Problemet är bara, enligt Andreas Lökken, att antalet inspel och långrandiga utläggningar inte nödvändigtvis säger något om värdet av desamma. Och framför allt avslöjar de ingenting om förmågan att hantera ledarskapets grovjobb.

– Förutom ”leadership emergence”, det vill säga att man verkar vara en duglig ledare, krävs också det som man i organisationsforskningen kallar ”leadership effectiveness”. Det betyder att man är bra på sådant som att planera, initiera, vidmakthålla, avsluta, göra relevanta prioriteringar, resurssätta och följa upp – allt det här tråkiga som också är väldigt viktigt.

Att man babblar mycket är inte en indikator på att man saknar dessa delar i sitt ledarskap, men heller inte att man är bra på det. Och det här är något som Andreas Lökken tycker att man ska vara särskilt uppmärksam på i rekryteringsprocesser.”

Läs artikeln i sin helhet här >>