Agnes Fabricius till Länsförsäkringar Skåne

  • 10 april 2024
  • Rekrytering
Novare Executive Search

LF Skånes styrelse har utsett Agnes Fabricius till ny vd för LF Skåne. Agnes kommer i samband med att hon tillträder sin nya roll i oktober 2024 att lämna sitt nuvarande uppdrag som vd Agria.

– Vi är väldigt glada över att ha rekryterat Agnes Fabricius som ny vd för LF Skåne. Agnes har lång och gedigen erfarenhet av att driva och leda i förändring för att utveckla verksamheter och vi i styrelsen är helt övertygade om att hon med sitt omvittnade goda ledarskap är rätt person att leda LF Skåne in i framtiden. Agnes har en bred erfarenhet med sin bakgrund från ledande positioner, både i Agria och innan dess inom LF Stockholm, och dessutom en god inblick i vår federation, säger Åsa Odell, styrelseordförande LF Skåne.

– Det har varit fantastiska år på Agria där det tagits stora kliv framåt tillsammans med alla engagerade medarbetare, men nu när vi uppnått de fördubblingsmål vi satte upp när jag började är det dags för mig att lämna över stafettpinnen till ny vd att fortsätta Agrias framgångsresa, säger Agnes Fabricius, vd Agria och tillträdande vd LF Skåne.

– Jag har länge sneglat mot LF Skåne som är ett otroligt fint bolag, starkt förankrat i den lokala regionen och drivande inom federationen. Jag är mycket glad och tacksam över att få förtroendet att leda LF Skåne framåt och jag ser fram emot att träffa alla medarbetare och sätta mig in i LF Skånes marknad och affär, säger Agnes Fabricius.

Till pressmeddelandet >>