Tobias Löfgren

Partner & Senior Consultant

Novare Executive Search
Professional Service
Professional Services
Tech

Tobias är Partner, Senior Consultant och ansvarig för Novare Executive Search Tech-team. Tobias har arbetat med rekrytering och assessment sedan 2004 och har primärt arbetat på styrelse- och ledningsgruppsnivå. Innan Novare har han arbetat på Amrop, Proximo och senast Burro Advisors som han var med och startade 2016. Tobias har dubbel examen i ekonomi och beteendevetenskap samt är certifierad i arbetspsykologisk testning av Psykologisk Metod och i styrelsearbete av Styrelseakademin.

Novare Executive Search