Sara Kalin

Team Coordinator

Novare Executive Search
Tech

Team Coordinator inom tech-teamet och ansvarar bland annat för teamets administrativa processer och interna projekt. Sara är också medlem i Marknadsgruppen för Novarekoncernen. Hon har lång erfarenhet av ekonomi, administration och reception inom Novarekoncernen.

Novare Executive Search