Malcolm Leijonhielm

Seniorkonsult

Novare Executive Search

Teamtillhörighet: Consumer Goods Retail & Media