Lotta Emanuelsson

Ekonomichef

Novare Human Capital

Lotta Emananuelsson är Ekonomichef på Novare. Hon har lång erfarenhet som ekonomichef och har bred erfarenhet av redovisning och controlling i partnerägda bolag. Senast arbetade Lotta på Advokatfirman Fylgia KB och dessförinnan 12 år på finansbolaget Garantum Invest AB. Lotta har studerat på Stockholms universitet och FAR.

Novare