Katarina Dahlin

Seniorkonsult och delägare

Novare Executive Search

Teamtillhörighet: Professional Services