Karen Sperling

Junior Consultant

Novare Executive Search

Karen arbetar som assessmentkonsult. Hon är legitimerad psykolog och tog sin psykologexamen från Linnéuniversitetet. Hon har varit anställd på Novare sedan 2022 och arbetar med executive assessments och personlighetskartläggning. Hon har tidigare erfarenheter inom flera områden i det psykologiska fältet, främst inom verksamhetsutveckling, kliniskt utredningsarbete och terapeutiska insatser.

Novare Executive Search