Johanna Svensson

Consultant & Researcher

Finans
Novare Executive Search

Researcher inom finansteamet med fokus inom finans, fastighet och försäkring. Johanna har tidigare lång erfarenhet från bank och finans och kommer senast från Handelsbanken. Hon är utbildad ekonom från Lunds Universitet och Stockholms Universitet samt diplomerad personalvetare från Företagsekonomiska Institutet.

Novare Executive Search