Fredrik Hillelson

Grundare & vd Novare Human Capital, vd Novare Executive Search

Novare Executive Search
VD & Styrelse

Grundare & vd Novare Human Capital, vd Novare Executive Search. Grundade Novare 2001. Arbetar främst inom vd- & styrelserekrytering. Tidigare erfarenhet från Investor AB, 3 Sverige, Accenture och Scania. Kandidatexamen i personal- och arbetsrättsvetenskap från Stockholms universitet samt officersexamen från Marinens officershögskola.

Novare Executive Search