Delal Apak

Vd och delägare

Novare intro

Delal Apak är VD och delägare på Novare Intro. Hon har bakgrund inom Novare koncernen samt Tele2, Business Sweden och rekryteringsbranschen. Delal har studerat Statsvetenskap & Internationella relationer och har bred erfarenhet av att arbeta med unga vuxna med funktionsvariation samt rekrytering.

Intro