David Lindquist

COO, operativ chef för koncernen, delägare

Novare Human Capital

David Lindquist är delägare och operativ chef för Novaregruppen. Efter civilingenjörsexamen i industriell ekonomi arbetade David som IT- och managementkonsult på Accenture. Därefter arbetade David i 19 år i olika chefsroller på Investor, senast som personal- och administrativ chef.

Novare