Axel Kagevik

Researcher

Novare Executive Search
Tech

Axel är Researcher på Novare Executive Search. Han kommer senast från Lantmännen Finans och har även tidigare arbetat med deras processindustri med inriktning på marknadsfrågor. Han har en Civilekonomexamen med inriktning Management från Linköpings Universitet.

Novare Executive Search