Armin Haddad

Konsultchef

Novare intro

Armin är konsultchef på Novare Intro sedan 2020. Han rekryterar och leder unga vuxna med funktionsvariation inom samtliga branscher; primärt inom industri- och logistiksektorn. Armin har en kandidatexamen inom industriteknik från Uppsala universitet.

Intro