Anna Werner

Kommerisell chef (föräldraledig)

Novare Human Capital

Anna Werner är Kommerisell chef på Novare Human Capital och samarbetar med alla Novarebolag för att utforma och genomföra försäljnings- och marknadsföringsstrategier. Tidigare har Anna arbetat på Oriflame med affärsutveckling och etablering på nya marknader. Innan dess var hon projektledare på Stockholms Handelskammare. Anna har en kandidatexamen i Genusvetenskap från Uppsala Universitet och satt i Novares styrelse mellan 2015-2023.

Novare