Anna Taube

Junior Consultant

Konsument & Retail
Life Science & Healthcare
Novare Executive Search

Anna är Junior Consultant inom konsumentteamet och jobbar med rekrytering av chefs- och specialistroller kopplade till konsumentnära produkter och tjänster i allt från stora noterade bolag till start ups. Hon är också del av Marknadsgruppen för Novarekoncernen. Hon kommer senast från Head Agent och är utbildad ekonom från Uppsala Universitet och har en master i marknadsföring.

Novare Executive Search