Anna Eriksson

Senior Researcher och delägare

Novare Executive Search

Teamtillhörighet: VD- och Styrelserekryteringar