Anders Cedermark

Delägare Novare Human Capital

Seniorkonsult, Novare Executive Search

Teamtillhörighet: Industri