Vi erbjuder öppna ledarskapsprogram, nätverk och forum för ledare och specialister. I våra program skapar vi unika möten och dialoger som ger våra deltagare verktyg, kunskap och nya perspektiv för att utveckla sig själva såväl som sin organisation, affär och sitt ledarskap. Vi bjuder in framstående ledare och experter från olika sektorer för inspiration och erfarenhetsutbyte. Välkommen!

Program

Developing international business leaders

INTERNATIONAL LEADERSHIP & MENTOR PROGRAM

Till programmet
Growing great new leaders

NOVARE ACCELERATE PROGRAM

Till programmet
Developing Strategic Leaders

NOVARE EXECUTIVE PROGRAM – Forum Edit..

Till programmet
NYHET!
Ensuring continuous growth

NOVARE SENIOR EXECUTIVE PROGRAM

Till programmet
Developing Strategic Leaders

NOVARE EXECUTIVE PROGRAM

Till programmet