Mentor, ledarskapscoach eller karriärcoach? Vi förklarar skillnaden.

  • 12 september 2023
  • Nyhet

I dag är det viktigare än någonsin att investera i din personliga och professionella utveckling. Oavsett om din organisation står inför nedskärningar, snabba förändringar eller osäkerhet, är det viktigt att vara rustad med rätt verktyg för att möta nya förutsättningar. Att få professionell vägledning är ofta en bra investering på din väg framåt. Men vad är egentligen skillnaden mellan en mentor, en ledarskapscoach och en karriärcoach?

Leadership Academy

Mentor
Mentorerna i Novares nätverk är seniora ledare från olika sektorer och med goda värderingar. De agerar bollplank genom att dela med sig av sina erfarenheter i syfte att stödja din utveckling – och för att utmana dig. Mentorn kan fungera som ett stöd eller en vän, men också öppna upp sitt nätverk och sina kontakter dig som adept. Mentorskap är överföring av kunskap från en erfaren person till en annan; någon som bidrar med råd, andra perspektiv, verktyg och modeller.

Vår matchning med en mentor sker alltid utifrån adepten, där vi tar hänsyn till dina behov, önskemål och mål framåt. Du träffar din mentor ca 6-8 gånger under tio månader och det är du som styr agendan för mötena. Vi på Novare Leadership Academy säkerställer att ni får nycklarna för ett givande mentorskap och följer upp löpande. En mentorsrelation bygger på ömsesidigt förtroende och kan vara en fantastisk möjlighet att inspireras av någon annans väg till framgång. Utöver mentorskapet får du som deltagare i Novares mentorprogram även inbjudan till nätverksträffar där du träffar andra mentorpar och får lyssna på aktuella gästtalare.

Läs mer om Novares Mentorprogram

 

”En mentor och en coach är inte samma sak. En coach är utbildad i samtalsteknik och ställer framåtlutade frågor för att hjälpa klienten vidare. Coachen behöver inte ha kunskap om klientens värld, medan mentorn är en operativ person som jobbar i affären”

Ledarskapscoach
Novares ledarskapscoacher är erfarna ledare med en certifiering eller diplomering som coach, de är således utbildade i samtalsteknik. Coachens mål är att hjälpa dig nå din fulla potential och utveckla dina ledarskapsfärdigheter. De arbetar med att identifiera dina styrkor och svagheter och hjälper dig att skapa en handlingsplan för att bli en mer effektiv och inspirerande ledare. En ledarskapscoach kan ge dig verktyg för att navigera komplexa situationer och fatta kloka beslut.

Novares skräddarsydda, individuella coachingprogram är anpassat för både chefer och specialister och ger stöd för att klara av utmaningar och göra rätt prioriteringar, både för dig själv, ditt team och för affären. Programmet löper under 6-8 månader där ni under fem coachingssessioner arbetar med olika teman och en skräddarsydd handlingsplan. Mellan sessionerna är det upp till dig att göra jobbet som krävs för att nå dina mål.

Läs mer om Novares Ledarskapscoaching

Karriärcoach
Novares karriärcoacher fokuserar på att stödja dig genom att identifiera och uppnå dina yrkesmål. De hjälper dig att klargöra dina mål, hitta vägar framåt och utveckla en strategi för att nå dem. En karriärcoach kan ge dig ovärderlig vägledning när du står inför utmaningar som en omorganisation, uppsägning eller ett frivilligt byte i din karriär.

Inom Novaregruppen finns gedigen kunskap inom ledarskapsutveckling, coaching och rekrytering. Vi matchar dig med rätt person från Novare som kan ge bästa möjliga support utifrån specifika behov och utmaningar. Resultaten blir en ökad kunskap om arbetsmarknad och rekryteringsprocessen men också utveckling av individens självtillit och handlingsförmåga. Målet med programmet är att utveckla din potential och dina styrkor samt att bygga upp energi och motivation för att hitta vägen vidare, antingen i linje med tidigare roller eller i ett nytt spår.

Läs mer om Novares Karriärcoaching

Ta nästa steg
Gemensamt för Novares mentor- och coachingprogram är att de erbjuder en hög grad av flexibilitet. Du väljer själv när du vill starta, bokar in möten/sessioner så det passar din kalender och bestämmer om du vill ses fysiskt eller digitalt.

Har du fler frågor? Varmt välkommen att kontakta oss!

Anne Wolf
Programansvarig för Novares Ledarskaps- och Karrärcoaching
Certifierad Coach
anne.wolf@novare.se
+46 (0) 706 39 60 99

Sarah Scheller
Programansvarig för Novares Mentorprogram
sarah.scheller@novare.se
+46 (0)70 951 24 99

 

Foto: Sara Rossi Photography