En dialog om mentorskap: Isabella och Eva reflekterar över sina respektive roller

  • 22 februari 2024
  • Mentorprogram
Leadership Academy

Isabella Hultberg jobbar som Researcher på Novare Executive Search  och har gått Mentorprogrammet under året som gått. Vi var nyfikna på deras erfarenheter nu efter avslutat program.

 

Isabella, vad är det bästa med att ha en mentor?
Det bästa med att ha en mentor skulle jag säga är förmånen med att ha någon som man kan anförtro sig till. Att ha någon som lyssnar, någon som vågar utmana, som ger nya perspektiv och som kanske till och med kan relatera till de funderingar som man har själv – det har varit väldigt värdefullt.

Har du några tips för att lyckas med mentorskap?
Min ambition med mentorsskapet var att få möjlighet till att prata om personlig utveckling och karriär. Redan efter första mötet kände jag stort förtroende för min mentor Eva och mitt tips är att man i början verkligen tar sig tiden till att lära känna varandra så att man lägger en bra grund för samtalen framåt. Det handlar mycket om att man som adept ska våga öppna upp sig och prata om de funderingar och eventuella utmaningar som man står inför, och därför är det viktigt att man känner sig trygg i samtalen. Sedan tror jag att det är viktigt att ha en ambition med varje möte men att man ändå låter samtalet leda vägen framåt. Som adept tror jag även det är värdefullt att man tar sig tiden till att reflektera efter varje möte och att man vågar utmana sig själv.

Eva, vad är det bästa med att vara mentor?
För mej som mentor blir det som en upptäcktsresa. Jag lär känna nya roller och branscher men framförallt att lär jag känna adepten och får förmånen att tillsammans fundera och samtala om hens ambitioner, utmaningar och drömmar.

Har du några tips för att lyckas med mentorskap?
Jag tror att bra förutsättningar för ett givande mentorskap är planera och avsätta tid för samtalen och ha en ambition inför varje möte men samtidigt vara öppen för att samtalet kan handla något annat. Det som händer mellan mötena påverkar vad adepten vill och behöver tala om. Viktigt att det som sägs i samtalen stannar hos parterna. Nyfikenhet på den andra personen betyder mycket, och som nu med Isabella, att tillsammans kunna se det roliga i det som händer.