Generalsekreterare till Läxhjälpen

Interim and Recruitment

Stad

Stockholm

Stiftelsen Läxhjälpen grundades 2007 och är en icke-vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara grundskolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. Läxhjälpsprogrammet är ett komplement till ordinarie skolarbete för elever och skolor som står inför extra stora utmaningar. Genom att arbeta i mindre elevgrupper och utgå från varje elevs behov kan läxhjälparna och eleverna sätta upp individuella mål gemensamt. Tillsammans jobbar de mot ett tydligt mål; att se till att varje elev uppnår godkända betyg och går ut skolan med ökad lust att studera vidare. Antalet ungdomar som förra året (2023/2024) saknade gymnasiebehörighet när de avslutade nionde klass var 17963 stycken. Var du växer upp och vad dina föräldrar har för utbildningsbakgrund spelar ofta en avgörande roll för vilka som når gymnasiebehörighet i Sverige idag. Läxhjälpens vision är att alla ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid.

Generalsekreterare till Läxhjälpen

Är du en engagerad och dynamisk ledare med en passion för utbildning? Vill du göra en verklig skillnad i unga människors liv och forma framtiden för nästa generation? Som Generalsekreterare för Läxhjälpen får du möjligheten att leda en betydelsefull verksamhet som tillsammans med ett dedikerat team ger fler ungdomar möjlighet att lämna grundskolan med fullständiga betyg och framtidstro.

Generalsekreterarens uppgift

Som Generalsekreterare hos Läxhjälpen ansvarar du för den övergripande strategiska och operativa ledningen av stiftelsen. Ditt uppdrag är att säkerställa att målen uppnås genom effektiv och hållbar verksamhetsutveckling. Hög kvalitet i verksamheten är förutsättningen för Läxhjälpens existens. Befintlig verksamhet behöver vårdas och utvecklas och utökas i en takt som garanterar hög kvalitet. Läxhjälpen samarbetar med företagstiftelserkommuner, skolhuvudmän och skolor och du har en viktig roll i att Läxhjälpen vårdar och utvecklar relationerna med såväl befintliga som nya samarbetspartners och finansiärer.

Stiftelsen Läxhjälpen leds av en styrelse som är ett för stiftelsen beslutande organ. Generalsekreteraren ansvarar för att organisationen formas så att uppdraget har förutsättningar att genomföras med hög kvalitet (t.ex. ledningsgrupp, regionala grupper, ansvarsfördelning, uppföljning och utvärdering mm.).

Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:

Strategi och planer: Du föreslår i samråd med ledningsgruppen verksamhetsplan, riktlinjer/policies och strategier. Du är ytterst ansvarig för genomförandet av dessa. Du ansvarar för affärsutveckling i samråd med ledningsgruppen, identifierar utmaningar, stöttar i åtgärder, prioriterar och fördelar resurser.

Personal och ekonomi: Du är ytterst ansvarig för fungerande personalpolicies, anställningsvillkor och lönestrukturer. Du säkerställer att verksamheten följer relevanta lagar och styrelsens direktiv. Du har övergripande ansvar för arbetsmiljöarbete och motverkan av diskriminering. Du ansvarar för ekonomisk planering, budget och uppföljning, samt för ekonomi- och lönerutiner.

Påverkansarbete och kommunikation: Du ansvarar för strategi för organisationens påverkansarbete, kommunikation och PR. Det gäller såväl skolhuvudmän/skolor med elever i behov av Läxhjälpen, lärosäten och studentorganisationer för att nå läxhjälpare liksom finansiärer. Du har huvudansvar för att representera organisationen externt.

Intäkter: Du driver arbetet mot nationell offentlig finansiering. Du har en stöttande funktion i införsäljning till näringslivet, kommuner, och vid nationella ansökningsprocesser för stiftelser och offentlig sektor/myndigheter.

Rapportering till styrelsen.

Vem söker vi?

Vi söker dig som har en akademisk utbildning och dokumenterad erfarenhet av ledarskap. Du kan leda och motivera team i en dynamisk organisation i tillväxt. Du har erfarenhet av förändringsledning och har goda kommunikativa färdigheter.

Du har förmåga att leda både ett kansli (ca 10 personer) och en organisation som är spridd i hela landet (fn 700 medarebetare och läxhjälpare). Du har förmåga att bygga och upprätthålla relationer internt och externt, är analytisk och har ett strategiskt tänkande.

Som person har du en hög integritet och etisk ”kompass”. Du är resultatorienterad och drivande med en entreprenöriell anda. Du har en stark passion för utbildning och för att förbättra ungdomars möjligheter.

Vad erbjuder Läxhjälpen?

Läxhjälpen erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att verkligen göra skillnad. Du får leda en engagerad organisation med ett viktigt uppdrag och arbeta tillsammans med dedikerade kollegor, samarbetspartners och finansiärer. Som Generalsekreterare hos Läxhjälpen får du chansen att vara en del av något stort och bidra till att skapa en ljusare framtid för ungdomar i Sverige.

För mer information vänligen besök Läxhjälpens hemsida via denna länk.

Låter det intressant? Välkommen med din ansökan!

För frågor, vänligen kontakta Johanna Waerhaug på johanna.richardsson@novare.se eller Kristin Högdahl på kristin.hogdahl@novare.se. Notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post med hänvisning till GDPR.