Professional Services

Professional services-sektorn möter en allt större konkurrens om såväl unga talanger som seniora medarbetare och ledare. I syfte att attrahera den bästa arbetskraften har de humankapitalintensiva bolagen tvingats genomgå en kulturell transformation där hållbarhet, work-life balance, jämställdhet och utveckling varit tydliga ledord.

Kort och gott har bolagen inom professional services på kort tid tvingats utveckla en förståelse för vad som attraherar dagens och morgondagens medarbetare. De bolag som varit beredda på att möta och framgångsrikt inkorporera kandidaternas förväntningar har bibehållit sin konkurrenskraft på marknaden.

 

Vi är er partner för strategisk rådgivning och rekrytering av styrelseledamöter, ledningsgrupper, seniora chefer och specialister. Med gedigen erfarenhet från executive search och näringslivet arbetar vi för att långsiktigt stärka era ledningsgrupper och organisationer. Med djup branschkunskap och ett omfattande nätverk tillför vi värdefull kompetens inom research och kandidatbedömning samt säkerställer en smidig och professionell rekryteringsprocess.

Vårt team erbjuder spetskompetens inom executive search med fokus på kunskapsintensiva tjänsteproducerande bolag, ofta i tillväxtfas. Flertalet av våra uppdragsgivare återfinns inom private equity, börs- och partnerstyrda miljöer där humankapitalet är bolagets viktigaste tillgång.

Här har vi samlat ett urval av våra kunder

Vill du veta mer? Hör av dig!

Välkommen att höra av dig till vår teamleader Katarina Dahlin.

Katarina Dahlin

Senior Consultant & Partner

FAQ

Vad är executive search?
Vad är fördelarna med att använda executive search?
Hur ser en rekryteringsprocess ut?
Varför ska vi använda Novare Executive Search som samarbetspartner?
Inom vilka branscher verkar Novare Executive Search?