Vår process

För att säkerställa att vi alltid möter och överträffar våra kunder förväntningar, har vi tagit fram en process som är transparent, smidig och kundfokuserad. Från den inledande konsultationen till slutleveransen arbetar vi nära våra kunder för att förstå deras unika behov.

Vår process består av sju delar:

 

  • Analys

Vi inleder processen med att träffa och intervjua berörda intressenter i ledning och/eller styrelse för att fastställa utmaningar och målsättningar för rollen och för att gemensamt ta fram en kravprofil för positionen. Vi utgår från kravprofilen under hela rekryteringsprocessen.

 

  • Search och Kartläggning

Parallellt med analysen genomförs en kartläggning av potentiella kandidater. Vi kartlägger relevanta branscher och närliggande områden samt drar nytta av Novares omfattande nätverk för att identifiera de bäst lämpade kandidaterna.

 

  • Djupintervjuer & Personbedömningar

Vi genomför djupintervjuer och personbedömningar av de mest intressanta kandidaterna och ser till att arbetet fortlöper effektivt och strukturerat.

 

  • Presentation

Vi presenterar ett urval av de mest kvalificerade kandidaterna som motsvarar kravprofilen och som vi rekommenderar kunden att träffa.

 

  • Referenstagning

Vi genomför en omfattande referenstagning på den kandidat som kunden önskar anställa. Vi gör även en bakgrundskontroll genom vårt systerbolag Valida.

 

  • Signering

Vi följer kund och kandidat hela vägen genom förhandling och signering av anställningsavtal.

 

  • Uppföljning

Vi följer upp rekryteringen med kund och kandidat efter cirka sex månader för att ta del av hur den första tiden upplevts.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Magdalena Ihre

Senior Consultant och Partner

FAQ

Vad är executive search?
Vad är fördelarna med att använda executive search?
Hur ser en rekryteringsprocess ut?
Varför ska vi använda Novare Executive Search som samarbetspartner?
Inom vilka branscher verkar Novare Executive Search?