Wivan Nygård-Fagerudd till Finlandsinstitutet

  • 14 juni 2023
  • Rekrytering
Novare Executive Search

Wivan Nygård-Fagerudd har utsetts till ny direktör för Finlandsinstitutet i Stockholm. Nygård-Fagerudd tillträder i början av september.

– Intresset för uppdraget har varit stort i båda länder, närmare 70 kandidater fanns från början med i urvalsprocessen. Att välja mellan flera goda kandidater var inte lätt, men vi är övertygade om att Wivan är rätt person för att leda institutet i en ständigt föränderlig värld, säger
Kari Heinistö, styrelseordföranden för Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige.

Wivan Nygård-Fagerudd är en finlandssvensk kulturjournalist, musiker och opinionsbildare som är bosatt i Stockholm. Efter examen från Sibelius-Akademin har hon, parallellt med musiken, arbetat för TV, radio och press i både Finland och Sverige. Sedan 2017 är hon styrelseordförande i bildningsorganisationen Svenska folkskolans vänner. Nygård-Fagerudd har en bred erfarenhet inom ledarskap, kultur och kulturpolitik: hon har bland annat varit Svenska kulturfondens delegationsordförande, vice ordförande för Österbottens landskapsstyrelse och ledamot i tonkonstkommissionen.

– Finlandsinstitutet är både hemvist för den sverigefinländska kulturen och Finlands fönster mot Sverige. Jag brinner för att öka intresset och förståelsen för kulturerna och språken, våra samtidigt lika och olika samhällen. Tillsammans med det alerta teamet på Finlandsinstitutet vill jag skapa en öppen och inkluderande arena för kulturlivet i de båda länderna, säger Wivan Nygård-Fagerudd.

Till pressmeddelandet >> 

Foto: Marica Rosengård