Vinnarna av Guldklubban 2023

  • 29 november 2023
  • Nyhet
Novare Executive Search

Novare Executive Search är en stolt partner till Guldklubban som varje år delas ut till två styrelseordföranden som visat på förtjänstfullt ordförandeskap. Syftet är att tydliggöra och öka medvetenheten om styrelseordförandens viktiga roll samt att lyfta fram och uppmärksamma goda exempel på hur styrelseordförandeskapet utövas i praktiken. Den 28 november, under en prisceremoni på Grand Hôtel, delades Guldklubban ut till Charlotte Brogren i klassen för noterade bolag och Michael Berg i klassen för onoterade bolag.

Ur motiveringen för Charlotte Brogren, HMS Networks >>
Med gedigen erfarenhet från industrin och av styrelsearbete i kombination med hög integritet och social kompetens har Charlotte Brogren lyft både ledning och styrelse till nya nivåer. Hon är lyhörd, mycket mån om att höra allas perspektiv och besitter förmågan att ”knyta ihop säcken” inför beslut.

Ur motiveringen för Michael Berg, BabyBjörn >>
Genom att utnyttja sin breda kompetens från såväl VD-roller som tidigare ordförandeuppdrag har Michael Berg skött ordförandeskapet i BabyBjörn med professionalism men även med passion. Han är en drivande ordförande som har fokus på affären, både på kort och lång sikt.