Tanja Ilic till GreenIron

  • 1 september 2022
  • Nyhet
  • Rekrytering
Novare Executive Search

Tanja Ilic har rekryterats till COO på GreenIron. Hon har tidigare varit bland annat CEO på Nanol Technologies Oy, SVP-sales, Nordpool Salse, VP-sales, Nasdaq OMX.

”Som vår CCO får Tanja en mycket viktig roll, med ansvar för att säkerställa att GreenIrons mål och kommersiella strategier implementeras och realiseras. Att vi levererar vårt kundlöfte, lever upp till våra cirkulära affärsmodeller och GreenIrons utfästelse om att bidra till en positiv påverkan på klimatet.

I den omsorgsfulla urvalsprocessen hänfördes vi av Tanjas ledaregenskaper samt analytiska, taktiska och strategiska förmågor, vilket oupphörligt genererat resultat och organisatoriska förbättringar under yrkeskarriären. Vidare uppfattar vi Tanja som lösningsorienterad med höga ambitioner, ständigt på jakt efter affärsmässiga utmaningar och att åstadkomma resultat.”

Läs mer här >>