Sara Lindberg till Movestic

  • 12 december 2023
  • Rekrytering
Novare Executive Search

Pensionsbolaget Movestics (Movestic Livförsäkring AB) styrelse har utsett Sara Lindberg till ny VD för Movestic. Sara Lindberg, som idag är tillförordnad VD, efterträder Linnéa Ecorcheville som lämnade bolaget tidigare i år för att tillträda en roll som VD för SEB Pension & Försäkring.

– Styrelsen är mycket glada över att kunna bekräfta utnämningen av Sara Lindberg till ny VD för Movestic. Efter en omfattande extern rekryteringsprocess, i konkurrens med flera högt kvalificerade kandidater, har Sara visat sig vara en exceptionellt stark ledare med stor förståelse för branschens dynamik. Jag har fullt förtroende för att Sara och hennes team kommer att ta Movestic till nästa nivå, säger David Brand, styrelseordförande i Movestic.

Sara Lindberg har varit tillförordnad VD sedan augusti 2023.

– Jag är mycket imponerad över det ledarskap som Sara de senaste månaderna har visat i rollen som tillförordnad VD, i arbetet med att driva företaget framåt och planera för nästa steg i Movestics tillväxtresa. Utnämningen av Sara är också ytterligare ett bevis på all den talang som finns inom Movestic. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med henne och att genomföra strategin för Chesnara-gruppen såväl som för Movestic, säger Steve Murray, koncernchef för Movestics ägare Chesnara.

Sara Lindberg har varit på Movestic sedan 2015 som Ansvarig för strategi, Chef för området Liv & Hälsa och nu senast Chef för Kund & Process. Sara är Civilekonom från Stockholms universitet och arbetade innan hon kom till Movestic mer än tio år inom Skandia.

– Jag är otroligt glad för möjligheten att leda Movestic in i nästa fas och att tillsammans med Movestics medarbete fortsätta att utveckla vårt erbjudande på marknaden för pension och försäkring. Behovet av individanpassat pensionssparande och trygghetsförsäkringar kommer att öka i takt med att vår exit från arbetsmarknaden blir alltmer individuell. Vår ambition är att tillsammans med våra partners fortsätta växa och möta den ökade efterfrågan, säger Sara Lindberg.

Utnämningen av Sara Lindberg som VD är villkorad av godkänd lämplighetsprövning från Finansinspektionen. Sara Lindberg godkändes av Finansinspektionen vid den lämplighetsprövning som genomfördes i samband med utnämningen till tillförordnad VD i augusti 2023, men en förnyad prövning för rollen som permanent VD kommer nu att begäras, i enlighet med gällande regelverk.

Till pressmeddelandet >>