Novares Jämställdhetsindex 2022

  • 8 mars 2023
  • Nyhet
Novare Executive Search

Som ett av Sveriges största rekryteringsföretag är det viktigt att jämställdhetsfrågan är aktuell varje dag, året runt. Novare har sedan starten 2001 arbetat aktivt med jämställdhet och vi är nu glada att för sjätte året i rad presentera Novares Jämställdhetsindex. Genom att visa upp siffror på jämställdheten i våra rekryteringar och hur det ser ut inom Novaregruppen, vill vi utmana våra kollegor i rekryteringsbranschen att göra detsamma.

”Vi i rekryteringsbranschen har en maktposition när det gäller jämställdhet. Fler aktörer måste ta sitt ansvar. Ställ krav på jämställda listor om du anlitar en rekryterare. Acceptera inte ursäkter.” – Fredrik Hillelson, VD och grundare av Novare.

Vi är medvetna om att vi har en bit kvar till ett jämställt näringsliv där alla röster räknas och hörs. Men det är bara genom att våga räkna och sätta ord på verkligheten som vi kan förändra den.