Michel Thomas till Qarlbo Energy

  • 9 november 2023
  • Rekrytering
Novare Executive Search

Michel Thomas har utsetts till ny VD för Qarlbo Energy. Han kommer närmast från EON där han under femton års tid haft olika roller, både nationellt och internationellt.

”Michel har en djup förståelse för att driva affärer och tillväxt i en snabbt föränderlig energimarknad. Han har arbetat över hela värdekedjan – från storskalig kraftproduktion, energidistribution till kundlösningar och försäljning. Med hans erfarenhet kan Qarlbo Energy bli en ledande aktör i energiomställningen, säger Pär Nuder, styrelseordförande i Qarlbo Energy.

”Med sitt omfattande nätverk i både Sverige och internationellt har Qarlbo Energy en unik access och tillgång till andra företag och investerare, akademin och forskningssamhället, som kan bidra till att accelerera den nödvändiga energiomställningen”, fortsätter Pär Nuder.

“Jag lockas av att Qarlbo Energy har ett tydligt fokus och engagemang att driva energiomställningen. En hållbar framtid kräver konkret handling och investeringar i förnybar energi samt klimatvänliga teknologier. Min förhoppning är att mina erfarenheter och engagemang kan bidra till att driva Qarlbo Energy starkt framåt”, säger Michel Thomas.

Qarlbo Energy ägs av Conni Jonsson med familj och av FAM, ägt av Wallenberg Investments. Bolaget investerar i företag som bidrar till omställningen mot ett hållbart energisystem. Qarlbo Energy är majoritetsägare i Nilsson Energy AB och Hydri AB.

Till pressmeddelandet >>