Johanna Berlinde till Audico

  • 4 augusti 2022
  • Tech
  • VD & Styrelse-rekrytering
Novare Executive Search

Novare har varit med och rekryterat Johanna Berlinde till ny koncernchef för Audioco, nordens ledande leverantör av audiovisuella lösningar och tjänster med kontor i både Sverige och Finland.

Johanna Berlinde har över 20 års erfarenhet av företagsledning och utveckling. Under sin karriär har hon innehaft flera olika ledningspositioner och suttit i flera företagsstyrelser. Innan hon började på Audico var hennes senaste position Vice President and Head of Customer Service and Delivery på Telia Company AB.

– Jag är väldigt inspirerad över min nya koncernschefsroll i Audico Group. Audico befinner sig i en intressant bransch som utvecklas snabbt och jag tror att audiovisuella lösningar kommer att ha en allt viktigare roll i framtiden för företag och offentliga organisationer av alla storlekar. Tillsammans med Audicos skickliga team kan vi utveckla affärsverksamheten och ta nästa steg mot en ännu starkare marknadsposition, säger Johanna Berlinde.

Vi är väldigt nöjda över att ha med Johanna Berlinde i koncernledningen. Hon har gedigen erfarenhet av tillväxtföretag- och organisationer. Med en stark ledare som Berlinde blir det bra att öka tillväxten för koncernen och stärka Audicos ledande ställning ännu mer på de finska och svenska marknaderna, säger Tom Eriksson, Audico Holding Oy:s styrelseordförande.