Fredrik Hillelson med i Personal & Ledarskap

  • 17 januari 2022
  • Intervju
Novare Executive Search

Fredrik Hillelson, VD och grundare av Novare, medverkar i Personal & Ledarskap.

”I USA vill ovanligt många anställda lämna sina jobb just nu. Situationen är annorlunda här. Men svenska arbetsgivare bör också se om sina hus för att behålla sina medarbetare, säger rekryterare.”

”The Great Resignation är nog framför allt ett amerikanskt fenomen. Situationen är inte jämförbar här. Svenska arbetsgivare är i allmänhet progressivare och modernare, och har större respekt för sina anställda än i USA. Vi förhandlar med fackförbund, och vi har sociala skyddsnät. Men mer konservativa arbetsgivare riskerar förstås att förlora medarbetare om de inte inser att tiderna förändras, säger Fredrik Hillelson”

Läs artikeln här (s. 14-15) >>